• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Informace o firmě

Identifikace a důležité údaje:

název organizace PREVEDIG spol. s r.o. 
název akreditovaného subjektu PREVEDIG spol. s r.o., Laboratorně diagnostické centrum
adresa Washingtonova 9, 110 00 Praha 1
okruh působnosti pro praktické lékaře a ambulantní specialisty
identifikační údaje IČ - 49711075, DIČ - CZ49711075
IČZ - 01069000
typ organizace společnost s ručením omezeným zapsaná pod spisovou značnou C 22955 u Městského soudu v Praze
jednatel společnosti a výkonný ředitel Ing. Kamil Řáda
vedoucí laboratoře, manažer kvality, analytik   Ing. Petra Kabeleová
analytik Mgr. Olga Nezbedová
lékař, klinický biochemik MUDr. Andrea Kainarová
vedoucí pracoviště mikrobiologie Mgr. Markéta Tomšíčková
vedoucí pracoviště imunologie a alergologie RNDr. Alena Sekerková
lékařský garant odbornosti 801 MUDr. Andrea Kainarová
analytický garant odbornosti 801 Ing. Petra Kabeleová
lékařský garant odbornosti 802 MUDr. Veronika Fořtová
lékařský garant odbornosti 818 MUDr. Mgr. Cyril Šálek, PhD.
garant odbornosti 813 RNDr. Alena Sekerková

 

Zaměření činnosti:
Laboratorně diagnostické centrum PREVEDIG spol. s r.o. je nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1993. Je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven působících v ČR. Klienti - pojištěnci jsou zde ošetřováni na základě písemné žádosti jejich ošetřujícího lékaře bezplatně. Pro nepojištěné klienty - samoplátce, nabízí veškerá svá vyšetření za přímou úhradu dle ceníku.

Spádová oblast laboratoří a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících praktických lékařů a ambulantních specialistů.

Zabýváme se biochemickými, hematologickými, imunologickými, sérologickými a mikrobiologickými vyšetřeními biologických materiálů humánního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, hematologická a mikrobiologická vyšetření, základní imunologická a sérologická vyšetření, zajištění odběrů biologického materiálu a konzultační služby.

 

Joomla templates by a4joomla