Informace o firmě

Identifikace a důležité údaje:

název organizace PREVEDIG medical, s.r.o.
název akreditovaného subjektu PREVEDIG medical, s.r.o., Laboratorně diagnostické centrum
adresa laboratoře Poznaňská 461/34 , 181 00 Praha 8
okruh působnosti pro praktické lékaře a ambulantní specialisty
identifikační údaje IČ - 05616018, DIČ - CZ05616018
IČZ - 01069000
typ organizace společnost s ručením omezeným zapsaná pod spisovou značnou C 267412 u Městského soudu v Praze
jednatel společnosti a výkonný ředitel Ing. Kamil Řáda
vedoucí laboratoře, vedoucí pracoviště biochemie, manažer kvality    Ing. Petra Kabeleová
zástupce vedoucí laboratoře Mgr. Markéta Tomšíčková
vedoucí pracoviště hematologie Mgr. Anna Králová
vedoucí pracoviště mikrobiologie Mgr. Markéta Tomšíčková
vedoucí pracoviště imunologie a alergologie Ing. Jana Boháčová,Ph.D.
lékařský garant odbornosti 801 MUDr. Iva Pospíšilová
analytický garant odbornosti 801 Ing. Petra Kabeleová
lékařský garant odbornosti 802 MUDr. Veronika Fořtová
analytický garant odbornosti 802 Mgr. Markéta Tomšíčková
lékařský garant odbornosti 818 MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
analytický garant odbornosti 818 Mgr. Anna Králová
lékařský garant odbornosti 813 MUDr. Helena Posová, CSc.
analytický garant odbornosti 813 Ing. Jana Boháčová,Ph.D.

 

Zaměření činnosti:
Laboratorně diagnostické centrum PREVEDIG medical, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1993. Je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven působících v ČR. Klienti - pojištěnci jsou zde ošetřováni na základě písemné žádosti jejich ošetřujícího lékaře bezplatně. Pro nepojištěné klienty - samoplátce, nabízí veškerá svá vyšetření za přímou úhradu dle ceníku.

Spádová oblast laboratoří a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících praktických lékařů a ambulantních specialistů.

Provádíme základní a specializovaná biochemická a hematologická vyšetření, mikrobiologická a sérologická vyšetření, základní imunologická a alergologická vyšetření biologických materiálů humánního původu. Zajišťujeme odběry biologického materiálu a konzultační služby k jednotlivým vyšetřením.

 

Joomla templates by a4joomla