Vyhledávání v seznamu vyšetření


Metoda:

Mikroskopické zhodnocení nátěru poševního sekretu obarveného dle Grama.


Postup odběru:

Podložní sklíčko řádně označte nesmyvatelnou tužkou nebo štítkem. Vatovým tamponem odeberte sekret ze zadní stěny poševní a natřete ho na plochu sklíčka. Nátěr nechte zaschnout.


Uchování:

Pokojová teplota: 24 - 48 hodin


Transport:

Přepravní box: 15 - 25°C


Doba odezvy:

1 den


Odběrová souprava:

Podložní sklíčko, sterilní vatový tampón, gynekologická zrcadla


Poznámka:

V případě požadavku na současné vyšetření na průkaz Trichomonas vaginalis prosíme o zaslání dvou podložních skel.


Akreditovaný SOP:

NE 

Způsob hodnocení jednotlivých typů MOP:


MOP I 

E > L 

Lactobacillus + - +++ 

(fyziologický stav, neonatální období, puberta až klimakterium)


MOP I/II

E > L 

Lactobacillus + - +++

G-T, G+K + 

(přechodný MOP s převahou epitelií nad leukocyty, kultivačně G-T, G+K)


MOP I/III

E < L

Lactobacillus + - +++

(přechodný MOP s převahou leukocytů nad epiteliemi, výskyt laktobacilů, mohou být G-T, G+K)


MOP IIa E > L KB ano jiné ++ - +++ vibria 0 Lactobacillus 0 - +

(bakteriální vaginóza, převaha epitelií, není Mobiluncus (jsou gardnerely, streptokoky, G-T, korynebakteria, stafylokoky, anaeroby, laktobacily ojediněle)


MOP IIb E > L KB ano

jiné ++ - +++

vibria + - +++ 

(bakteriální vaginóza, přítomen Mobiluncus, ostatní jako IIa)


MOP II/III

E < L KB ano

jiné +++

vibria 0

Lactobacillus 0

(přechodný MOP s převahou leukocytů za přítomnosti klíčových buněk)


MOP 0/II

E > L 

Lactobacillus 0

G-T, G+K + - ++

(bakteriální vaginóza – neestrogenizovaný terén, gardnerely, alfa streptokoky, enterokoky, G-T, stafylokoky, anaeroby včetně Mobiluncus)


MOP IIIa

E < L KB ne

Lactobacillus 0

G-T, G+K + - +++

(bakteriální vaginitída)


MOP IIIb

E < L KB ne

Lactobacillus 0

G+K + - +++ (betahemolytické strep.)

(bakteriální vaginitída - betahemolytické streptokoky v čisté kultuře)


MOP IIIc

E < L KB ne

Lactobacillus 0

spirální a fusioformní tyčky ++ - +++

(bakteriální vaginitída - anaerobní tyčky kromě r. Leptotrichia)


MOP IIId

E < L KB ne

Lactobacillus 0

leptotrichie + - +++

(bakteriální vaginitída - anaerobní tyčky r. Leptotrichia)


MOP 0/III

E < L KB ne

Lactobacillus 0

G-T, G+K + - ++

(bakteriální vaginitída - anaerobní tyčky r. Leptotrichia)


MOP IV

E < L 

G- diplokoky + - +++

(gonorrhoea)


MOP V

T. vaginalis + - +++

(vaginální trichomonóza - při podezření prosím zasílejte dvě podložní sklíčka, druhé pro průkaz T. vaginalis barvením dle Giemsy, případně proveďte odběr do CAT média)


MOP VI kvasinky + - +++ (blastospory, pseudomycelia)

(mykóza, kvasinky, směs bakterií)


MOP 0/VI Lactobacillus 0 kvasinky + - +++

(mykóza, neestrogenizovaný terén)


E epitelie

L leukocyty

KB klíové buky

Jiné mikroorganismy zpsobující bakteriální vaginózu

G-T gramnegativní tyky

G+K grampozitivní koky 


Joomla templates by a4joomla