Vyhledávání v seznamu vyšetření


Metoda:

Kultivační průkaz aerobních, anaerobních a mikroaerofilních mikroorganismů z 1 lahvičky vhodné pro dospělé i děti.

Primární vzorek:

Žilní krev

Postup odběru:

Hemokultivační lahvičku označte před odběrem jménem pacienta, datem a časem odběru, zejména pokud odebíráte více hemokultur v průběhu jednoho dne.

Odstraňte zelenou umělohmotnou čepičku lahvičky a dezinfikujte odkrytou gumovou část zátky. Místo vpichu dezinfikujte spolehlivým antiseptikem. Antiseptikum nechejte zaschnout. Po dezinfekci již nenahmatávejte místo vpichu – může dojít ke kontaminaci. Do stříkačky naberte 10 ml venózní krve (malé děti 1 - 3 ml). Na stříkačce vyměňte jehlu. Po zaschnutí dezinfekčního prostředku na zátce vstříkněte krev do lahvičky, následně obsah lahvičky promíchejte.

K co nejvyšší záchytnosti jsou doporučovány tři odběry hemokultury v jednom dni. Nejvhodnější odběr je v době stoupající teploty, v případě podezření na infekční endokarditidu je odběr možný kdykoliv. Pokud nelze odběr provést před nasazením antibiotické léčby, doporučujeme ho načasovat těsně před podáním další dávky antibiotika.

Do hemokultivačních nádobek je možné odebrat i vzorky dialyzátů.


Uchování:

Pokojová teplota, doručit co nejdříve, nikdy neukládejte do lednice.


Transport:

Přepravní box: 15 - 25°C


Doba odezvy:

Negativní: 7 dní

Pozitivní: 7 - 9 dní


Odběrová souprava:

Hemokultivační lahvička Signál (Oxoid), sterilní jehla a stříkačka o objemu 10 ml - 20 ml, kožní antiseptikum (nepoužívejte prostředky na jódové bázi), sterilní buněčné čtverce a ochranné jednorázové rukavice.

Hemokultivacni nadoba 300x107


Akreditovaný SOP:

NEJoomla templates by a4joomla