Tato laboratorní příručka obsahuje kompletní informace o naší laboratorní činnosti. Věnuje se popisu všech úkonů souvisejících s rozborem biologického materiálu, prací tomuto rozboru předcházejících a po něm následujících.
Slouží k informování spolupracujících klinických pracovišť a také pro případné zájemce o naše služby.
V neposlední řadě v ní najdou užitečné informace naši klienti-pacienti, které lékař do našeho zařízení odeslal nebo kteří se k nám chystají jako samoplátci.

1. Základní informace o laboratoři

Základní informace o laboratoři, úroveň a stav akreditace, organizace laboratoře, spektrum a popis nabízených služeb

2. Manuál pro odběr vzorků

Informace o žádankách, požadavky  na vyšetření, používaný odběrový systém, příprava pacienta před vyšetřením, odběr a množství vzorku, stabilita vzorku, bezpečnost při práci se vzorky, informace o  dopravě vzorků

3. Preanalytika v laboratoři

Příjem žádanek, kriteria přijetí a odmítnutí vzorku, postup při nesprávné identifikaci vzorku, vyšetřování smluvními laboratořemi

4. Vydávání výsledků

Hlášení výsledků v kritických intervalech, informace o formách a typech laboratorních zpráv, vydávání výsledků pacientům, opakovaná a dodatečná vyšetření, změny výsledků a nálezů, intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku, konzultační činnost

5. Pokyny a instrukce

Informace a pokyny  pro odebírající personál k odběrů biologického materiálu a pro funkční testy, informace a pokyny  pro pacienty k odběru biologického materiálu

6. Přílohy

Doporučení odborných společností k vyšetřením

 

 

Joomla templates by a4joomla