Příprava pacienta před odběrem - základní pokyny

Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmí vyskytovat.

Tuto podmínku laboratoř zajišťuje těmito provozními kroky:

  • kontrola identifikačních znaků pacienta na požadavkovém listu a biologickém materiálu
  • přiřazení evidenčního čísla a to tak, že evidenčním číslem je označen požadavkový list a biologický materiál k němu náležející (primární vzorky)
  • pod tímto evidenčním číslem je požadavkový list zařazen do LIS
  • pro alikvotované vzorky platí zásada, že zkumavka pro alikvotovaný vzorek je označena stejným evidenčním číslem, jaké je na primárním vzorku

Takto je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na požadavkovém listu s primárním vzorkem. Pro označování vzorků se používají čárové kódy. Ke každému vzorku je přidělen unikátní kód dle data a evidenčního čísla.

Odběr na lačno Odběr se provádí obvykle ráno nalačno. Pacient odpoledne a večer před odběrem vynechá tučná jídla. Léky vynechá 3 dny před odběrem, pokud nelze vynechat, uvedou se užívané léky na požadavkový list. Pacient nemá trpět žízní, je vhodné před odběrem vypít 1/4l vody nebo čaje (pokud nebude vyšetřována glykémie, může si čaj slabě osladit).
Ranní moč                         Omytí zevního genitálu vodou a mýdlem. Pacient zachytí střední proud moče do čisté nádobky nebo zkumavky. Nádobku nebo plastovou zkumavku označí jménem a identifikačním číslem pacienta (rodným číslem, případně rokem narození).
Sběr moče Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče pro jednotlivá vyšetření. Je nutné zajistit dostatečný objem moče rovnoměrným příjmem tekutin (na každých 6 hodin sběru moče, kromě noci, vypije pacient 3/4l tekutin - voda nebo minerálka, neslazený čaj).
Stolice na okultní krvácení Odebere se libovolný vzorek stolice na čistou podložku nebo toaletní papír.
Odšroubuje se zelené víčko a vyjme tyčinka ze speciální odběrové zkumavky, kterou poskytne ošetřující lékař nebo naše laboratoř. Tyčinkou naberte velmi malá množství stolice z několika různých míst.
Tyčinka se vzorkem se vloží zpět do odběrové zkumavky a pevně se zašroubuje uzávěr.
Moč - Uricult Odběrový materiál: URICULT a sterilní kelímek Ráno si omyjte zevní genitál mýdlem a důkladně omyjte vodou (zejména ženy). Do sterilního kelímku zachyťte střední proud moče (to znamená - první část moče vymočte do záchodu, další do zkumavky nebo nádobky a zbytek moče vymočte opět do záchodu) Pacient zachytí do sterilního kelímku střední proud moče. Z uricultu vyjměte destičku s agarovými půdami a ponořte ji do moče, tak aby byla část s agarem zcela ponořena. Po několika vteřinách ji vyjměte a uzavřete zpět do plastové zkumavky. Kelímek s močí zlikvidujte. Nenaplňujte uricult močí.
Podrobnější informace o odběru biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření viz. Pokyny a instrukce

 

 

Joomla templates by a4joomla