Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

Chlamydia pneumoniae IgG, IgA

Princip stanovení

Western blot

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

2 - 5 dní

Frekvence stanovení

1 - 2x týdně dle výsledků ELISA metod a požadavků

Referenční meze

-

Interpretace

Konfirmace metodou Western blot se provádí pouze při pozitivním výsledku IgA protilátek k potvrzení chronické infekce, při dlouhotrvajícím průběhu nebo recidivách infekce. Hodnotí se přítomnost specifických antigenů.

Klinické informace

Chlamydia pneumoniae je výhradně lidský patogen, který se přenáší aerosolem. Vyskytuje se po celém světě. Polovina infekcí má asymptomatický průběh nebo se projeví mírnou bolestí krku. Ostatní infekce se manifestují dlouhotrvajícím neproduktivním kašlem, bolestí hlavy a horečkou. Více než polovina dospělé populace má protilátky po proběhlé infekci. Protilátky IgM jsou detekovatelné v séru po uplynutí tří týdnů od nákazy. Tvorba IgG protilátek nastává za 3-5 týdnů. K rozlišení akutní a proběhlé chronické infekce je zapotřebí obvykle další odběr krve k posouzení dynamiky tvorby protilátek.

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Chlamydia pn. IgG -WB

CPn IgG-WB

arb.j.

S-anti Chlamydia pn. IgA -WB

CPn IgA-WB

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

GenID GmbH

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla