Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Anti HCV

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

AHC index pozitivity

Vyhodnocení

‹  1

negativní

≥ 1,0

reaktivní

 

Interpretace

Negativní / reaktivní (V případě reaktivity po domluvě s ošetřujícím lékařem zasíláme vzorek na konfirmaci do NRL pro virové hepatitidy, na výsledkovém listě je uvedena poznámka konfirm. a komentář. Výsledek konfirmace zašle NRL zpravidla do jednoho týdne ošetřujícímu lékaři poštou).

Klinické informace

Virus hepatitidy C (HCV) byl popsán v roce 1988 jako hlavní etiologické agens hepatitidy non-A non-B (NANB), která tvořila 80-90% posttransfuzních hepatitid. HCV je jednovláknový globálně rozšířený RNA virus o kladné polaritě.

Nemocní infikovaní HCV mohou zpočátku vykazovat mírné potíže, ale průběh akutní fáze může být zcela bez příznaků onemocnění. U více než 80% nakažených osob dochází k vývoji chronické hepatitidy a dlouhý průběh onemocnění vede k jaterní cirhóze a vzrůstajícímu riziku hepatocelulárního karcinomu. HCV je přenášen zejména parenterální cestou, jako je transfuze krve, hemodialýza a sdílení injekčních jehel a stříkaček u intravenózních narkomanů. Protilátky proti HCV byly nalezeny nejen u nemocných s akutní nebo chronickou formou hepatitidy C, ale také u mnoha asymptomatických dárců krve po sérokonverzi.

Plošné vyšetřování protilátek proti HCV má za cíl omezit riziko šíření infekce HCV, ačkoliv přítomnost protilátek proti HCV ještě neznamená diagnózu hepatitidy C.

Tato imunoanalýza využívá polypeptidy HCV schopné rozpoznat protilátky proti HCV. Tyto polypeptidy odpovídají svou sekvencí vysoce antigenním determinantám strukturních a nestrukturních bílkovin viru HCV.

Zdroj: DisSorin příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Anti HCV

AHCV

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla