Vyhledávání v seznamu vyšetření

  

Zkratka/Název

Anti HAV IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

AHAV-IgM index pozitivity

Vyhodnocení

‹  0,9

negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

pozitivní

 

Interpretace

Negativní / hraniční / pozitivní

Klinické informace

Antigen hepatitidy A (HAV antigen) je přítomen ve stolici jeden až dva týdny před nástupem klinických příznaků onemocnění a poté ještě zhruba jeden týden. Jakmile již HAV antigen není ve stolici detekovatelný, v séru se nacházejí protilátky proti antigenu HAV (anti-HAV), které přetrvávají po celou dobu života pacienta a poskytují dlouhodobou imunitu před reinfekcí HAV.

Stanovení celkových protilátek (anti-HAV) nebo specifických IgM protilátek (IgM proti HAV) proto stanoví diagnózu HAV infekce v séru. Sérologická diagnóza akutní virové hepatitidy A, stejně jako jiných virových infekcí, závisí na detekci IgM protilátky. Její existence v krevním oběhu je důkazem nedávné expozice k viru HAV. IgM protilátka proti HAV se objevuje několik dní po infekci, rychle dosahuje vrcholu a zůstává ve zvýšené koncentraci v krevním oběhu přibližně dva měsíce, poté během pozdní rekonvalescence klesá. Citlivé stanovení ale může občas detekovat IgM dokonce až rok po akutní hepatitidě.

Zdroj: Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Anti HAV IgM

AHAV -IgM

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla