Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

RPR (netreponemový test) syfilis

Princip stanovení

Imunoturbidimetrické stanovení

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

Negativní ‹ 1 RU

Interpretace

Negativní / konfirm. (V případě reaktivity vzorku je dle platné legislativy vzorek zaslán do NRL pro Syfilis ke konfirmaci. Tato skutečnost je uvedena v komentáři na výsledkovém listu. Výsledek konfirmačního vyšetření dostane lékař z NRL poštou obvykle do jednoho týdne).

Klinické informace

Syfilis je onemocnění přenosné zpravidla pohlavním stykem, které je vyvolané bakteriemi - spirochetami Treponema pallidum. V literatuře byly rovněž popsány kongenitální přenos Treponema pallidum transplacentární cestou od infikovaných matek a nákaza při transfúzi krve. Infekce je od počátku systémová a pro onemocnění jsou typická období latence často překračující dvacet let. Přirozený průběh syfilis se dělí na tři fáze. Po inkubační době, která trvá přibližně tři týdny, se objeví nebolestivá kožní léze (vřed) doprovázená zvětšením regionálních lymfatických uzlin (primární fáze). Onemocnění progreduje do druhé, diseminované fáze, která je doprovázena mukokutánními lézemi a zvětšením lymfatických uzlin. Infekce Treponema pallidum může progredovat do pozdních fází onemocnění; po druhé fázi následuje období subklinické infekce (latentní syfilis), které lze detekovat pouze pomocí sérologických testů. Poté následuje pozdní neboli terciární fáze, kterou lze zjistit pouze u malého počtu pacientů s progresivním onemocněním.

Syfilis lze určit různými sérologickými laboratorními testy, které ve spojení s dalšími klinickými testy pomáhají při stanovení fáze onemocnění. Sérologická diagnóza se většinou stanovuje na základě kombinace dvou standardních testů. Netreponemové testy protilátek viz RPR pro skríning a specifické treponemové testy sloužící k potvrzení výsledku.

Na rozdíl od netreponemových testů, reaktivita na antigen specifický treponemový test přetrvává i po léčení, často po celý život.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-RPR-test

RPR

arb.j.

 

Informace pro samoplátce

Vyšetření na syfilis není možné provést dle platné legislativy ČR bez předchozího klinického vyšetření lékařem. Klient musí mít žádanku od lékaře, i když si vyšetření hradí sám.  V případě potřeby Vám laboratoř poskytne kontakt na spolupracující lékaře. Po prodělaném onemocnění v minulosti, přetrvávají protilátky celoživotně. Z tohoto důvodu je nutné odebírající personál o této skutečnosti informovat (klient podepisuje poučení). Tyto paměťové protilátky je nutné konfirmovat v NRL a cena této konfirmace je 1800 Kč. Pokud jste prodělal/a syfilis v minulosti, cenu konfirmace budete platit zároveň s vyšetřením.  Klient s nově zjištěnou reaktivitou protilátek, bude vyzván k doplacení povinné konfirmace. 

Zdroj referenčních mezí

Roche Diagnostics

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

SOPV-PREV-107

 

 

Joomla templates by a4joomla