Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Helicobacter pylori  WB–  IgG, IgA immunoblot

Princip stanovení

Immunoblot

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

7 dní

Frekvence stanovení

středa

Referenční meze

Kvalitativní hodnocení pozitivní, hraniční, negativní doplněné výpisem pozitivních antigenů. Stanovované antigeny: CagA, VacA, GroEL UreA, HcpC, gGT. V případě pozitivity, je na výsledkovém listu uveden výpis pozitivních antigenů viz laboratorní klinická interpretace. 

Interpretace

Kvalitativní hodnocení pozitivní, hraniční, negativní doplněné výpisem pozitivních antigenů. Posouzení aktivity infekce a patogenity kmene na základě přítomnosti antigenů specifických pro H. pylori.

Klinické informace

Bakterie Helicobacter pylori byla poprvé izolována z žaludeční sliznice pacientů s chronickou gastritidou roce 1982.

Helicobacter pylori je gram negativní bakterie s vysokou tvorbou ureázy, která se hromadí intracelulárně v luminální straně epiteliálních buněk  žaludeční sliznice. Existují dva typy bakteriálních forem spirálovitá, stočená infekční forma, a kokovitá celoživotně přežívající forma. Bakterie kolonizuje především mukózní membrány při vstupu do žaludku, méně často se nachází ve vlastním těle žaludku nebo v duodenu. Bakteriální infekce se samovolně nevyléčí, infekční agens může v žaludku perzistovat doživotně.

Celosvětově je infikováno asi 50 % světové populace, prevalence stoupá s věkem. Většina infekcí zůstává klinicky asymptomatická. Pouze část pacientů vyvine chronickou gastritidu typu B, která se klinicky manifestuje formou dyspepsie s bolestí v horní části břicha. Pouze u malé části infikovaných (1%) se objeví karcinom žaludku. Vznik karcinomu je ovlivněn nejen přítomností bakterie v žaludku, ale taktéž genetickým polymorfismem, způsobem stravování, konzumací karcinogenních látek. Pro vznik nádoru je důležité i časové období, ve kterém dojde k infekci hostitele bakterií.

Klinické izoláty mohou být rozděleny na dva typy - typ 1 exprimuje specifický cytotoxin VacA a asociovaný protein CagA. Tyto antigeny jsou spojeny s vyšší patogenitou. V případě diagnostikované infekce Helicobacterem pylori vede komplexní a trvalá eradikace bakterie ke snížení výskytu relapsů o 80% u peptidického vředu, a o 20% u vředu duodenálního.

Vhodnou diagnostickou metodou infekce organizmu bakterií Helicobacter pylori je serologický průkaz specifických IgG a IgA protilátek pomocí enzymoimunoanalýzy (EIA) a konfirmace immunoblotem.

Euroimmun a Seramun Diagnostica GmbH příbalový leták k metodě.

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Helicobacte pylori IgG - WB

HP IgG-WB

Arb.j.

S-Helicobacte pylori IgA - WB

HP IgA-WB

Arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

Seramun Diagnostica GmbH

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

SOPV-PREV-019

 

 

Joomla templates by a4joomla