Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Helicobacter pylori – IgG, IgA

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 - 7 dní

Frekvence stanovení

středa

Referenční meze

IgA IgG – index pozitivity

Vyhodnocení

‹0,8

Negativní

≥0,8 – ‹1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgA negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgA negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgA pozitivní – suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Bakterie Helicobacter pylori byla poprvé izolována z žaludeční sliznice pacientů s chronickou gastritidou roce 1982.

Helicobacter pylori je gram negativní bakterie s vysokou tvorbou ureázy, která se hromadí intracelulárně v luminální straně epiteliálních buněk  žaludeční sliznice. Existují dva typy bakteriálních forem spirálovitá, stočená infekční forma, a kokovitá celoživotně přežívající forma. Bakterie kolonizuje především mukózní membrány při vstupu do žaludku, méně často se nachází ve vlastním těle žaludku nebo v duodenu. Bakteriální infekce se samovolně nevyléčí, infekční agens může v žaludku perzistovat doživotně.

Celosvětově je infikováno asi 50 % světové populace, prevalence stoupá s věkem. Většina infekcí zůstává klinicky asymptomatická. Pouze část pacientů vyvine chronickou gastritidu typu B, která se klinicky manifestuje formou dyspepsie s bolestí v horní části břicha. Pouze u malé části infikovaných (1%) se objeví karcinom žaludku. Vznik karcinomu je ovlivněn nejen přítomností bakterie v žaludku, ale taktéž genetickým polymorfismem, způsobem stravování, konzumací karcinogenních látek. Pro vznik nádoru je důležité i časové období, ve kterém dojde k infekci hostitele bakterií.

Klinické izoláty mohou být rozděleny na dva typy - typ 1 exprimuje specifický cytotoxin VacA a asociovaný protein CagA. Tyto antigeny jsou spojeny s vyšší patogenitou. V případě diagnostikované infekce Helicobacterem pylori vede komplexní a trvalá eradikace bakterie ke snížení výskytu relapsů o 80% u peptidického vředu, a o 20% u vředu duodenálního.

Vhodnou diagnostickou metodou infekce organizmu bakterií Helicobacter pylori je serologický průkaz specifických IgG a IgA protilátek pomocí enzymoimunoanalýzy (EIA) a konfirmace immunoblotem.

Euroimmun příbalový leták k metodě.

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Helicobacter pylori IgG

HP IgG

arb.j.

S-anti Helicobacter pylori IgG-číselně

HP IgG-č

Index poz.

S-anti Helicobacter pylori IgA

HP IgA

arb.j.

S-anti Helicobacter pylori IgA-číselně

HP IgA-č

Index poz.

 

Zdroj referenčních mezí

Euroimmun

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

SOP-PREV-019

 

 

Joomla templates by a4joomla