Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

Chlamydia trachomatis IgG, IgA

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgA – index

Vyhodnocení

‹  5

negativní

5-6

Hraniční

≥ 6

Pozitivní

 

IgG – AU/ml

Vyhodnocení

‹9

Negativní

9-11

Hraniční

≥ 11

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Chlamydia trachomatis je původcem nejběžnějšího bakteriálního pohlavně přenosného onemocnění (STD) v Evropě a ve Spojených státech.  Ačkoli onemocnění způsobená Chlamydia trachomatis mají vliv hlavně na ženské reprodukční orgány, toto agens způsobuje infekce i u mužů a dětí. Prevalence infekce Chlamydia trachomatis u sexuálně aktivních dospělých žen, tj. populace považované za nejvíce ohroženou, je celkově vyšší než 10% a u některých adolescentních populací a populací žen navštěvujících venerologické kliniky může prevalence dosáhnout 40%. Prevalence infekce Chlamydia trachomatis se pohybuje od 4 do 10% u asymptomatických mužů a od 15 do 20% u mužů navštěvujících venerologické kliniky. K chlamydiovým infekcím u novorozenců dochází v důsledku perinatální expozice (asi u 65% dětí narozených infikovaným matkám). Největším problémem při boji proti chlamydiovému onemocnění je skutečnost, že až 70-80% žen a až 50% mužů, kteří jsou infekcí postiženi, nevykazuje žádné symptomy. Má se za to, že imunita po prodělání infekce je typově specifická a že je pouze částečná. Jsou tedy běžné rekurentní infekce. Detekce specifických protilátek IgA může svědčit o chlamydiové infekci a bylo doloženo, že je důležitým markérem díky kratší životnosti protilátek IgA, které přetrvávají, pouze dokud existuje stimulace antigenem. Detekce protilátek IgG je důležitým markérem pozitivní imunitní odpovědi na chlamydiovou infekci, a to buď na současnou či chronickou infekci nebo na infekci v minulosti.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Chlamydia trach. IgG

CHTr IgG

arb.j.

S- Chlam. trach. IgG-čísl.

ChTr IgG-č

AU/ml

S-anti Chlamydia trach. IgA

CHTr IgA

arb.j.

S- Chlam. trach. IgA-čísl.

ChTr IgA-č

index

 

Zdroj referenčních mezí

Diasorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla