Vyhledávání v seznamu vyšetření

  

Zkratka/Název

HSV 1,2  - herpes simplex virus IgG, IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – index pozitivity

Vyhodnocení

‹  0,9

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

IgG – index pozitivity

Vyhodnocení

‹ 0,9

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní – suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Herpes simplex virus (HSV) je DNA virus. Dvě přirozeně se vyskytující varianty HSV, které se liší svými vlastnostmi biologickými a epidemiologickými, lze rozlišit pomocí analýzy restrikčními endonukleázami nebo analýzy antigenní. Oba typy virů vyvolávají u lidí infekční onemocnění, jehož závažnost je od projevů nachlazení až po encefalitidu. HSV typ 1 (HSV-1) obvykle infikuje sliznice očí, úst a přechody ze sliznice na pokožku, a také je příčinou sporadické encefalitidy u dospělých. HSV typ 2 (HSV-2) je obvykle spojen s lézemi sliznic pohlavních orgánů: genitální herpes patří nyní mezi nejčastější sexuálně přenášená onemocnění. Spojení mezi místem infekce a typem HSV není samozřejmě výhradní.

Pokud již došlo k infekci, virus přetrvává v latentní formě v senzorických gangliích, z nichž se může uvolňovat a způsobovat tak periodickou reinfekci. Toto je vyvoláváno celou řadou stimulů, přičemž reinfekce se může (ale také nemusí) projevit jako klinické onemocnění. U jedinců s poruchami imunitního systému je větší pravděpodobnost četnějších výskytů reinfekce HSV. Toto naznačuje, že hladina sérových protilátek a specifická buněčná imunita by mohly přispívat k uzdravení.

U těhotných žen, které mají genitální herpes, je pravděpodobnost potratu nebo předčasného porodu dvakrát až třikrát větší než u zdravých žen. Aktivní vylučování viru do genitálního sekretu těhotných žen může vyvolat vážnou HSV infekci u novorozenců v průběhu porodu, když procházejí genitálním traktem

První humorální odpovědí na infekci je produkce specifických protilátek anti-HSV IgM, které je možno nalézt týden po infekci. Běžně je to průkaz současné infekce anebo projev reinfekce. Specifické protilátky IgG se objevují asi dva až tři týdny po primární infekci, ale jejich titr po několika měsících klesá. U nemocných s rekurentní infekcí se vzrůst titru neprojevuje. Průkaz IgG protilátek dovoluje posoudit imunitní stav nemocného a podává důkaz o předchozí expozici k HSV. Pomáhá diagnostikovat současnou (primární) infekci nebo reinfekci HSV vyšetřením párovaných vzorků sér a zjistit sérokonverzi na HSV-1 nebo HSV-2 protilátky.

 

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti HSV 1,2 IgG

HSV IgG

arb.j.

S-anti HSV IgG 1,2 – čísl.

HSV IgG

IP

S-anti HSV 1,2 IgM

HSV IgM

arb.j.

S-anti HSV IgM 1,2 – čísl.

HSV IgM

IP

 

Zdroj referenčních mezí

Diasorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla