Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

EBV virus protilátky EBNA IgG, VCA IgG, IgM, EA IgG

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

EBNA-IgG U/ml

Vyhodnocení

≤ 5

Negativní

5-20

Hraniční

≥ 20

Pozitivní

 

VCA IgG – U/ml

Vyhodnocení

‹ 20

Negativní

≥ 20

Pozitivní

 

VCA-IgM U/ml

Vyhodnocení

≤ 19,9

Negativní

20-39,9

Hraniční

≥ 40

Pozitivní

 

EA-IgG U/ml

Vyhodnocení

≤ 9,9

Negativní

10-39,9

Hraniční

≥ 40

Pozitivní

 

Interpretace

 

Heterofilní protilátky

VCA-IgM

VCA-IgG

EA-IgG

EBNA-1-IgG

Primární infekce (IM)

+

+

+

+

-

Reaktivovaná infekce

-

+

+

+

+

Slabá reaktivovaná infekce

-

+/-

+

+/-

slabě +

Séropozitivní bez známek aktivní infekce

-

-

+

-

+

 

Klinické informace

Virus Epsteina a Barrové (EBV) je celosvětově rozšířen. Primoinfekce virem je v dětském věku většinou symptomatická, u adolescentů a v dospělosti primoinfekce probíhá pod obrazem infekční mononukleózy  (IM). Onemocnění se projevuje zánětem hltanu, lymfoadenopatií, často se objevuje hepatosplenomegalie, často doprovázená exantemem. Infekční mononukleóza může být vyvolána i Toxoplasma gondii a lidským cytomegalovirem (CMV). V případě, že je infekční mononukleóza vyvolána virem Epsteina a Barrové, lze v séru detekovat přítomnost nespecifických heterofilních protilátek. Virus se může za určitých podmínek podílet i na vzniku dalších onemocnění, jako  Burkitův lymfom a nasopharyngeální karcinom.

Při primoinfekci pacienta EBV se v krvi objevují nejdříve protilátky IgM proti virově kapsidovému antigenu (VCA IgM), dále IgG protilátky proti časnému antigenu (EA IgG). Protilátky proti EA lze nalézt v časné fázi IM u 70-80% nemocných. Po proběhnutí akutní fáze onemocnění z organizmu vymizí. Jako poslední se objevují protilátky proti nukleárnímu antigenu 1 (EBNA-1), nejprve IgM a následně IgG třídy. Pokud jsou v séru detekovány IgG protilátky proti EBNA-1 antigenu, vždy se jedná o pozdní fázi EBV infekce, nebo o reaktivovanou infekci. Diferenciace mezi právě probíhající primární infekcí a infekcí reaktivovanou se děje na základě sérologického obrazu probíhajícího onemocnění. Jsou-li v séru přítomny IgM VCA protilátky a protilátky třídy IgG proti EA a VCA , ale nikoliv IgG protilátky proti EBNA-1, jedná se o primoinfekci, jsou-li v séru přítomny i IgG protilátky proti EBNA-1 antigenu, jedná se o reaktivovanou infekci. Jako další vhodný doplňkový sérologický test na rozlišení mezi primární a reaktivovanou infekcí je detekci nízko a vysokoavidních protilátek. Na počátku primoinfekce se v organismu vytváří protilátky s nízkou vazebnou schopností (nízkoavidní protilátky), při dalším styku protilátek s příslušným antigenem se vazebná schopnost protilátek zvyšuje (vysokoavidní protilátky).

Zdroj DiaSorin Příbalový leták k metodě

Poznámky

S-anti EBNA-1 IgG

EBNA IgG

arb.j.

S-anti EBNA-1 IgG - číselně

EBNA IgG-č

U/ml

S-anti EBV- CA IgG

VCA IgG

arb.j.

S-anti EBV- CA IgG -číselně

VCA IgG-č

U/ml

S-anti EBV- CA IgM

VCA IgM

arb.j.

S-anti EBV- CA IgM -číselně

VCA IgM-č

U/ml

S-anti EBV- EA IgG

EA IgG

arb.j.

S-anti EBV- EA IgG -číselně

EA IgG-č

U/ml

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

SOPV-PREV-012

 

 

Joomla templates by a4joomla