Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

Lymská borrelióza  WB- Borrelia burgdorferi IgG, IgM

Princip stanovení

immunoblot

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

3 - 5x týdně dle počtu požadavků

Referenční meze

-

Interpretace

Kvalitativní hodnocení pozitivní, hraniční, negativní doplněné výpisem pozitivních antigenů. Stanovované antigeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, p31, OspA, OspC, p18.

Pozitivní výsledek IgM a/nebo IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi indikuje kontakt s patogenem (akutní infekce nebo stav po prodělané infekci). Vyšetření jediného vzorku však pouze pomáhá odhadnout serologický profil jedince. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgM je relativně častý v časných stádiích onemocnění, ale vzácný v pozdějších stádiích. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgG může indikovat buď probíhající lymeskou nemoc, nebo stav po prodělané infekci s přetrvávajícími protilátkami.

Negativní hodnoty:

Seronegativní nález. Negativní výsledek IgM a IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi obvykle znamená, že pacient nebyl infikován, nemusí ale vždy vyloučit akutní borreliózu v nejčasnějším stadiu, kdy pacient ještě netvoří specifické protilátky proti Borrelia burgdorferi nebo jsou hladiny protilátek dosud nedetekovatelné. Specifické IgM protilátky jsou detekovatelné v časných stádiích infekce; v pozdějších stádiích progresivně klesají. Důležité je, že v prvních týdnech po infekci je test negativní.

Pokud je i při negativním nebo hraničním výsledku podezření na expozici Borrelia burgdorferi, měl by být v průběhu infekce odebrán a vyšetřen druhý vzorek.

 

Klinické informace

Vyšetření immunoblotem slouží jako konfirmační vyšetření. Umožňuje rozlišení specifických protilátek od nespecifických, které mohou způsobit falešnou pozitivitu. Pozitivní výsledek je nutné hodnotit v souvislosti s klinických stavem pacienta. Protilátky mohou přetrvávat i několik let bez klinických obtíží. Výsledek je také ovlivněn stavem imunity makroorganismu resp. velkými rozdíly sérologické reaktivity různých jedinců.  U pacientů s izolovaným pozitivním výsledkem IgM proti Borrelia burgdorferi musí být vyloučena přítomnost revmatoidního faktoru a infekční mononukleóza. Polyklonální stimulace B lymfocytů během infekční mononukleózy může vést k nespecifické indukci syntézy protilátek proti Borrelia burgdorferi zejména ve třídě IgM. Terapie antibiotiky během časných stádií často zabrání rozvoji protilátkové odpovědi.

Zdroj DiaSorin Příbalový leták a Seramun Diagnostica GmbH Příbalové letáky k metodám

Poznámky

S-anti Borrelia IgG-WB

BOR IgG-WB

arb.j.

S-anti Borrelia IgM-WB

BOR IgM-WB

Arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

Seramun Diagnostica GmbH

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

SOPV-PREV-010

 

 

Joomla templates by a4joomla