Vyhledávání v seznamu vyšetření

(akreditované metody jsou označené *)
 
Imunoglobulíny
 IgG *
 IgA *
 IgM *
 IgE *
Proteiny akutní fáze
 C3
 C4
 CIK C1q
 Alfa-1 antitripsin (AAT)
 C1 Inhibitor
 Ceruloplasmin (CER)
Autoprotilátky
 ANA screen IgG NIF proti jaderným antigenům
 ANA screen IgG NIF v případě pozitivity titrovat
 ENA screen IgG CLIA
 ENA profil IgG WB
 a-DFS70 IgG CLIA (k odlišení homogenní ANA)
 a-ds DNA CLIA
 a-ds DNA NIF
 a-ds DNA Screen IgG v případě pozitivity titrovat
 Anti-nukleosomy IgG (Ab proti dsDNA+histonům)
 ANCA MPO IgG (protilátky proti myeloperoxidáze)
 ANCA PR3 IgG (protilátky proti proteináze 3)
 ANCA Screen IgG NIF
 ANCA Screen IgG v případě pozitivity titrovat
Hepatologie
 Anti-LKS –AMA, ASMA, anti - LKM (cytochrom p450)
Gastroenterologie celiakie
 Anti-EMA IgA (Ab proti endomyziu) *
 Anti-tTG IgA (Ab proti tkáňové transglutamináze) *
 Anti-tTG IgG (Ab proti tkáňové transglutamináze) *
 Anti-kravské mléko IgA respektive IgG
 Anti-sója IgA respektive IgG
 Anti-deaminovaný gliadin IgA 
 Anti-deaminovaný gliadin IgG 
IBD střevní záněty
+autoimunitní onemocnění žaludku
 anti-ASCA IgA resp. IgG NIF protilátky proti Sacharamyces cerevisiae 
 anti-GPC IgG  (protilátky proti parietálním buňkám)
 anti-IF IgG (protilátky proti vnitřnímu faktoru)
 anti-H+/K+ ATPáz IgG (protilátky proti protonové pumpě)
Antifosfolipidový syndrom
 anti-kardiolipin IgG / IgM (ACLA)
 anti-beta-2-glykoprotein IgM /IgG
 anti-Phosphatidyl serin IgM /IgG
 anti-Phosphatidyl inositol IgM / IgG
 anti-Protrombin IgM / IgG
 anti-Anexin V IgM / IgG
Diabetologie
 anti-ICA IgG (Ab proti Langerhansovým ostrůvkům)
 GAD IgG (Ab proti glutamátdekarboxyláze)
 IA2 IgG (protilátky proti tyrozinfosfatáze)
 anti-inzulín (Ab proti inzulínu)
Revmatologie
 anti-CCP IgG (Ab proti citrulinovaným peptidům)
 anti-RF screen (protilátky proti revmatoidnímu faktoru) *
 Anti-RF IgM /IgG/ IgA (Ab proti revmatoidnímu faktoru v IgM/IgG/IgA)
Buněčná imunita
 HLA-B27 FACS *
 CD3+ FACS *
 CD3+/CD4+ FACS *
 CD3+CD8+ FACS *
 B ly (CD19) FACS *
 NK buňky (CD3-CD16+CD56+) *
 CD3+CD4-CD8- (double negativní Tly γδ)
 aktivované Tly (CD3+HLA-DR+)
 CD4+/CD8+ (IRI) výpočet
Joomla templates by a4joomla