Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název: LTT  (Laktózový toleranční test)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette šedý uzávěr, plast s NaF + K2EDTA
  vacuette sediva 300x85
Poznámka k odběru:

Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) je nevhodný pro nízkou stabilitu glukózy v plné krvi. Pozor - fluorid sodný je jedovatý!

Max. čas od náběru do zpracování: 24 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v plazmě při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: LTT
 
Interpretace:
Za malabsorpci laktózy se považuje, jestliže ve 30. nebo 60. minutě nedojde k vzestupu hladiny krevní glukózy o více než 1,1 mmol/l. Vzhled kompletní křivky (včetně hodnot v 90. a 120. minutě) umožňuje přesnější posouzení poruchy.
U osteoporózy s malabsorpcí laktózy může od 60. minuty hladina krevní glukózy klesat pod výchozí hodnotu. U osteoporózy bez malabsorpce laktózy se hodnoty ve 120. minutě blíží výchozím hladinám.
U zdravých osob lze očekávat vzestup asi o 2 mmol/l proti výchozí hladině mezi 30. až 90. minutou.
 
Zdroj referenčních mezí:  
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

Joomla templates by a4joomla