Konzultační činnost laboratoře
 
Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Ing. Petra Kabeleová vedoucí laboratoře tel. 270 003 133, 733 123 843 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Iva Pospíšilová lékař-biochemik tel. 270 003 143 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Anna Králová vedoucí pracoviště hematologie tel. 270 003 135 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jana Boháčová, Ph.D. vedoucí pracoviště imunologie a alergologie tel. 704 978 975, 270 003 139 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Markéta Tomšíčková vedoucí pracoviště mikrobiologie tel. 270 003 272 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Veronika Fořtová

lékař- mikrobiolog, konzultace včetně ATB terapie

tel. 270 003 262 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Způsob řešení stížností

Přijímání stížností:

 • Ústní i písemnou stížnost přijímá kterýkoliv pracovník laboratoře.
 • Stížnost, která je adresována přímo vedení laboratoře, je předána vždy vedoucímu laboratoře nebo vedoucí laborantce.
 • Zjevně neoprávněná stížnost je vždy předána k řešení vedení laboratoře.

Vyřizování stížností:

Ústní stížnost:

 • Drobná připomínka se řeší okamžitě, nikam se nezaznamenává.
 • Závažnější stížnost s možným okamžitým ústním řešením - vyřizuje pracovník, který stížnost přijal, případně předá k řešení vedoucí laborantce nebo vedení laboratoře. Stížnost je zaznamenána do "Záznamu o neshodách" do programu SLP.
 • Závažnější stížnost, kterou nelze vyřešit okamžitě ústně, se nahlásí vedoucí laborantce nebo vedení laboratoře. Řešení stížnosti je následně sděleno stěžovateli. Stížnost je zaznamenána do "Záznamu o neshodách" do programu SLP.
 • Běžné telefonické podněty a stížnosti se zaznamenávají do sešitu „Záznamy telefonických stížností".
 • Pokud si stěžující přeje písemnou odpověď, vypracuje ji vedoucí laboratoře a kopie se přiloží do šanonu k řízeným záznamům.

Písemná stížnost:

 • Písemnou stížnost vždy řeší vedoucí laboratoře, případně jeho zástupce.
 • Písemná stížnost se zaznamená do "Záznamu o neshodách" do programu SLP a přiloží do šanonu k řízeným záznamům spolu s kopií písemné odpovědí vedení.
 • Je-li možné vyřídit stížnost ihned, provede se tak písemně.

Není-li možné stížnost vyřešit ihned, písemně se odešle stěžující si osobě „Oznámení o registraci stížnosti" a stručné vyjádření o dalším postupu vyřizování stížnosti. Kopie oznámení se přiloží do šanonu k řízeným záznamům. Vyřízení stížnosti se sděluje stěžující si osobě písemně a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti.

Do "Záznamu o neshodách" do programu SLP se zaznamenávají tyto údaje:

 • datum přijetí stížnosti
 • jméno pracovníka, který stížnost přijal
 • komu je stížnost adresována
 • jméno stěžovatele, případně další zainteresované strany
 • předmět stížnosti
 • způsob řešení stížnosti
 • navržená nápravná opatření
 • jméno pracovníka, který je pověřen realizací nápravného opatření a kontrolou jejich efektivity

Vydávání potřeb laboratoří

Potřebný materiál (odběrové potřeby, vlastní žádanky, požadavkové listy VZP, sterilní zkumavky a jiný materiál) vydávají pracovníci centrálního příjmu během pracovní doby, tj. od 7.00-16.00 hodin na základě předešlé dohody s ošetřujícím personálem.

Joomla templates by a4joomla