Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Laboratoř dokumentuje čas odezvy (TAT) podle doporučení ČSKB (viz. www.cskb.cz oddíl „Návrh doporučení o časové dostupnosti výsledků vybraných laboratorních vyšetření) Doporučení je k dispozici v tištěné formě u vedoucího laboratoře.


Laboratoř eviduje:

  • čas odběru vzorku
  • čas přijetí vzorku do laboratoře
  • čas vyhotovení výsledku
  • čas tisku výsledkového listu
  • čas exportu elektronického výsledkového listu

Evidenci časů zajišťujeme pomocí SW LIS STAPRO a časy jsou zaznamenávány buď automaticky bez možnosti ovlivnění laboratorním pracovníkem nebo zadány manuálně (čas odběru vzorku, čas přijetí vzorku do laboratoře).      

   Tabulka s časy odezvy  
   Dostupnost statimová (doba do    telefonického nahlášení nebo předání výsledku)      2 hodiny od přijetí materiálu  
Dostupnost rutinní (doba do vydání výsledkového listu) odpoledne v den přijetí vzorku, platí pro vyšetření zpracovávající se v   den přijetí
Doba odezvy mikrobiologických vyšetření U každého vyšetření je v seznamu metod uvedena minimální a maximální doba   odezvy. Laboratoř kontroluje čtvrtletně dobu odezvy u vzorků v LIS a   porovnává jí s údaji uvedenými v laboratorní příručce. Vzorky s překročenou dobou odezvy nesmí přesáhnout 5 %, v opačném případě musí laboratoř přijmout   nápravná opatření.

 

Dostupnost k jednotlivým vyšetřením (údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace vzorku) - podrobnější informace pro jednotlivá vyšetření viz. Seznam vyšetření.
 
Pokud dojde k situaci, že laboratoř nemůže z objektivních důvodů dodržet čas odezvy (např. závada na analyzátoru, výpadek elektrické energie), uvědomí laborantka příslušného ošetřujícího lékaře o prodloužení času odezvy (o zdržení).
 
Konzultační činnost laboratoře
Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:
Ing. Petra Kabeleová, vedoucí laboratoře , tel. 270 003 133 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Anna Králová, vedoucí pracoviště hematologie , tel. 270 003 135 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Jana Rosie Dvořáková, lékař-biochemik, tel. 270 003 143, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Alena Sekerková, pracoviště imunologie a alergologie, tel. 270 003 139, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Markéta Tomšíčková, vedoucí pracoviště mikrobiologie, 270 003 260, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Veronika Fořtová, lékař-mikrobiolog, konzultace včetně ATB terapie, 270 003 273, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Alžbeta Ouertani, lékař-mikrobiolog, konzultace včetně ATB terapie, 270 003 276, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Joomla templates by a4joomla