Výsledky zasílané elektronicky lékařům:

 • výsledky zasílané pomocí systému MISE (fa. STAPRO) - výsledek je automaticky zároveň s pokynem k tisku přenesen do databáze k lékaři. Vždy následuje i tištěný výsledek.
 • prostřednictvím WEBLims, kdy každý zájemce dostane unikátní přístupové heslo a je mu umožněno přístupem přes internet vidět pouze své výsledky

Dodávání výsledků přímo do ordinace lékaře:

 • pověřený pracovník PREVEDIG medical, s.r.o. výsledky předá přímo zdravotnickému personálu nebo doručí do příslušné schránky oddělení či lékaře

Sdělování výsledků lékařům telefonicky:

 • pověřený pracovník zjistí od volajícího lékaře či setry rodné číslo pacienta a souhlasí-li i jméno a příjmení, pak může být výsledek telefonicky sdělen. Výsledky se sdělují srozumitelně i s jednotkami jednotlivých vyšetření. Po telefonickém nahlášení výsledků vždy následuje i tištěný výsledek, který je doručen lékaři, který vyšetření požadoval.

Vydávání výsledků přímo pacientům:

 • pokud si ošetřující personál nepřeje vydání výsledkového listu, je vhodné zřetelně označit na žádance, že výsledkový list nelze pacientovi vydat (tato informace je zaznamenána v LIS)
 • pracovník centrálního příjmu převezme od pacienta, který si přišel pro výsledek vyšetření, průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a zkontroluje, zda souhlasí identifikace, na základě průkazu totožnosti bude výsledek vydán
 • vydání výsledkového listu se zaznamená do Knihy vydaných výsledků
 • výsledkový list je možné vydat i zákonným zástupcům pacienta (rodinný příslušník), pokud se prokáže průkazem totožnosti (tj.průkaz vydaný státní správou s fotografií)
 • výsledkový list se pacientovi vydává přeložený a sešitý sponkou (i pokud jde o vyšetření na vlastní žádost

Zasílání výsledků pacientům:

 • týká se pouze samoplátců, kteří si hradí své vyšetření. Pokud je žadatelem lékař, výsledky se pacientům se zasílají pouze tehdy, když není na žádance výslovně zakázáno výsledky pacientovi poskytnout.
 • pacient podepíše na odběrovém místě souhlas se zasíláním svých výsledků a je mu vygenerován unikátní přístupovy kód platný 1 rok
 • prostřednictvím služby WEBLims je pacientovi po zadání kódu na příslušné internetové adrese umožněn přístup ke svým výsledkům

Ochrana osobních dat

Při manipulaci s pacientskými údaji (příjem materiálu, zpracování vzorku, vydávání a sdělování výsledků) je vždy zaručena ochrana osobních dat pacienta.

 

Informace o typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis

Laboratorní výsledky se vydávají ve formě:

 • tištěné - viz níže uvedená tabulka
 • elektronické - přenos výsledků systémem MISE od firmy STAPRO      
Typy laboratorních výsledků vydávaných v tištěné podobě
Výsledkový list   Výsledky požadovaných vyšetření (kompletní), které prošly lékařskou kontrolou.  
Výsledkový list - opis Výsledky dříve zpracovaných vyšetření, tiskne se z databáze.
Neúplný výsledkový list Výsledky vyšetření obsahují i vyšetření, která budou provedena později   místo výsledku je uvedeno "bude měřeno".
Předběžný výsledkový list Při odeslání vzorku na typizaci mikroorganismů se vydá předběžný   výsledek. Po typizaci se vydá výsledek konečný.

 

Výsledkový list obsahuje:

 • název laboratoře, která výsledek vydala
 • typ laboratorního výsledku
 • datum a čas odběru (pro mikrobiologii není čas odběru důležitý, pouze u hemokultur)
 • odkaz na akreditaci
 • příjmení a jméno pacienta, identifikační číslo pacienta, typ zdravotní pojišťovny
 • jméno lékaře požadujícího vyšetření
 • identifikační číslo odesíljícího pracoviště
 • číselnou diagnózu pacienta
 • název vyšetřovaného systému (skupiny)
 • nezaměnitelnou identifikaci vyšetření (název vyšetřeni, včetně biologického materiálu)
 • výsledek vyšetření s užívanou jednotkou
 • biologické referenční meze, pokud lze (vyjádřené číselně i graficky)
 • datum a čas přijetí vzorku ke zpracování
 • datum a čas tisku
 • texty a poznámky k interpretaci výsledků, upozornění ke kvalitě vzorku apod.
 • identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

Uchovávání výsledkových listů: Výsledky jsou uloženy v elektronické podobě v laboratorním informačním systému, který je pravidelně zálohován.

 

Joomla templates by a4joomla