Hlášení výsledků v kritických intervalech

Na výrazně patologické (kritické) výsledky upozorňuje laboratoř telefonicky ošetřujícího lékaře nebo jiného klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly požadovány v režimu rutina nebo statim.
Mikrobiologické pracoviště neprodleně hlásí výsledky pozitivních hemokultivací a další nálezy, které mohou bezprostředně ohrozit život pacienta nebo jeho léčbu.
 
Postup při hlášení kritických hodnot:

  • vedoucí laboratoře nebo oprávněný pracovník, případně jiný pověřený pracovník informuje telefonicky co nejdříve lékaře nebo oddělení
  • o hlášení se provede záznam do LIS (laboratorní informační systém) ve formě poznámky o nahlášení výsledku, že byl kritický výsledek nahlášen na oddělení či lékaři, případně ošetřující personál nezastižen
  • výsledek dostává lékař vždy v tištěné podobě, případně i v elektronické podobě
  • u pacientů s opakovanými kritickými nálezy se tento nález nehlásí        
     Tabulka kritických hodnot pro biochemická vyšetření (dospělí):
   Vyšetření      Výsledek      Výsledek      Jednotka  
glukóza < 3,0 > 15(1)                >12(2) mmol/l
urea   > 20(1)                     > 25(3)
mmol/l
kreatinin   >500(3)                  >150(4) µmol/l
bilirubin   > 150                 >300(5) µmol/l
ALT   > 15 µkat/l
AST   > 15 µkat/l
ALP   > 15 µkat/l
GGT (GMT)   > 15 µkat/l
AMS v séru   > 10 µkat/l
AMS pankreatická   > 10 µkat/l
AMS v moči   > 20 µkat/l
CK   > 25 µkat/l
CK-MB   >0,42 µkat/l
sodík (Na) < 120 > 160 mmol/l
draslík (K) < 3,0 > 6,0 mmol/l
chloridy (Cl) < 70 > 125 mmol/l
vápník (Ca) < 1,70 > 3,0 mmol/l
hořčík (Mg) < 0,5 > 2,5 mmol/l
fosfor (P) < 0,4 > 3,0 mmol/l
troponin I  

M >19,8     

Ž  >11,6

 

µg/l

CRP   > 100                  >50(2) mg/l
TSH  <0,01 > 40 mU/l
kys. valproová   >700 µmol/l
kortizol <50(1)   nmol/l
drogy v moči   pozitivní ---

 

(1) Prvozáchyt

(2) Děti

(3) Nefrologický pacient

(4) Náhlé zvýšení z původně normálních hodnot

(5) Novorozenci

  

Tabulka kritických hodnot pro hematologická vyšetření (dospělí):
   Vyšetření      Výsledek méně než      Výsledek více než      Jednotka  
hemoglobin

≤ 70

 

> 200

> 270 (do 1 měsíce věku)

g/l

g/l

leukocyty < 1,5

≥ 30 (od 6 měsíců věku)

≥ 50 (do 6 měsíců věku)

≥ 20 (bez požadavku na diferenciál leukocytů)     

10-9/l
neutrofily

≤ 0,5

   
trombocyty < 50 ≥ 700 10-9/l
PT -INR (pacient léčen Warfarinem)   > 5,5 ---
APTT, PT-ratio (pacient bez koagulační léčby)   ≥ 2,0 ---
D dimery  

≥ 500

≥ 1000 (od 50 let věku a u gravidních žen)

ng/ml
Hodnocení nátěru periferní krve

Záchyt blastů, leukemických promyelocytů, parazitů.

Nález schistocytů ≥10/1000 erytrocytů (≥40/1000 u transplantovaných)

Záchyt jiných významných patologií (atypie lymfocytů, monocytů, vysoký počet nezralých granulocytů, nález jaderných stínů atd.)

 

Výše uvedené hodnoty se hlásí ihned po stanovení pracovníkovi, který provádí lékařskou kontrolu výsledků a ten je následně nahlásí ošetřujícímu lékaři.
Nadále se hlásí neočekávané hodnoty, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně liší od fyziologické hodnoty při prvním záchytu a každá pancytopenie.lásí neočekávané hodnoty, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně liší od fyziologické hodnoty při prvním záchytu.

 

Joomla templates by a4joomla