Doporučení odborných společností k vyšetřením.

 

Laboratorní diagnostika a sledování diabetu mellitu stáhnout
Doporučení ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu stáhnout
Doporučení k prevenci kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku stáhnout
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti stáhnout
Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře, Laboratorní metody,
Část 1. Biochemické metody
stáhnout
Společné stanovisko k vyšetřování PSA v rámci projektu včasného záchytu karcinomu prostaty stáhnout
Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi stáhnout
Doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace stáhnout
Doporučení pro laboratorní screening vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství stáhnout
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci stáhnout
Doporučené postupy pro praktické lékaře, Ambulantní antikoagulační léčba stáhnout
Joomla templates by a4joomla