Hlášení výsledků v kritických intervalech, informace o formách a typech laboratorních zpráv, vydávání výsledků pacientům, opakovaná a dodatečná vyšetření, změny výsledků a nálezů, intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku, konzultační činnost.

1. Výsledky v krit. intervalech
Hlášení výsledků v kritických intervalech

2. Informace o vydávání výsledků
Informace o formách vydávání výsledků, o typech nálezů a laboratorních zpráv, vydávání výsledků přímo pacientům

3. Dodatečná vyšetření
Dodatečná vyšetření, změny výsledků a nálezů

4. Doba zpracování vzorku
Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

5. Konzultační činnost laboratoře
Konzultační činnost laboratoře, způsob řešení stížností, vydávání potřeb laboratoří

 

 

Joomla templates by a4joomla